Toezicht op zwakke en zeer zwakke scholen? Zo werkt het

Deze brochure beschrijft de manier waarop de Inspectie van het Onderwijs omgaat met scholen die als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ zijn beoordeeld. Onder ‘scholen’ worden hier zowel basisscholen verstaan als speciale basisscholen, onderwijssoorten (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) van scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Over het algemeen bieden Nederlandse scholen onderwijs van voldoende kwaliteit. De inspectie kan echter tot de conclusie komen dat de kwaliteit van het onderwijs aan de onderzochte school of onderwijssoort onder het [...]


Categorie: Onderwijs

Resultaten Pisa onderzoek bekend

In Nederland doen de laatste resultaten van het Pisa onderzoek veel stof opwaaien. De minister reageert ad-hoc en over de ranking zijn verschillende ideeën. Belangrijker is, wat kunnen wij als onderwijsmensen voor conclusies trekken en wat leren we hier uit over onze dagelijkse situatie. Wat kunnen wij hier vandaag al aan doen? Download hier de resultaten en oordeel zelf volg de link voor een samenvatting van het rapport (Engels) Download resultaten


Categorie: Onderwijs

Ervaren schoolleiders coachen startende schoolleiders

Goede schoolleiders zijn van groot belang voor het realiseren van goede kwaliteit in de scholen. Echter in het onderwijs dreigt een tekort aan schoolleiders. Al met al een reden om diegene die er voor hebben gekozen te starten als beginnend schoolleider een gedegen start te geven. Door gebruik te maken van dit traject bent u in de gelegenheid om de bestaande expertise uit de eigen organisatie in te zetten en aan te wenden de onervaren schoolleiders te begeleiden bij [...]


Categorie: Coaching

Coaching aftrekbaar van de belasting

“De belastingdienst stelt dat de gemaakte kosten voor outplacement (ook op te vatten als loopbaancoaching, loopbaanadvies & loopbaanbegeleiding) gevoerd kunnen worden onder de post ‘studiekosten/scholingsuitgaven’. De studie of opleiding moet verband hebben met: Een verbetering of verandering van uw financieel-economische positie: Hierbij gaat het om een studie of opleiding waarmee u uw kennis en vaardigheden uitbreidt met het oog op een verbetering of verandering van uw financieel- economische positie in de maatschappij. Aftrek lijkt mogelijk voor de kosten van outplacement, voor zover die voor eigen rekening komen [...]


Categorie: Coaching

Basislijst schooltaalwoorden VMBO beschikbaar

In het kader van de gemeentelijk taalbeleid, heeft ITTA (UVa) in opdracht van DMO afdeling Onderwijs een Basislijst Schooltaalwoorden VMBO ontwikkeld. De Basislijst Schooltaalwoorden bevat een selectie van 1600 schooltaalwoorden en is opgedeeld in 7 schoolvakken. Uitgangspunt is dat als aparte aandacht wordt besteed aan deze schooltaalwoorden in de brugklas, cq. onderbouw van het VMBO, leerlingen de lesstof van deze vakken beter kunnen begrijpen en zo tot een groter leersucces komen.


Categorie: Onderwijs

Met een concrete visie uw school nadrukkelijk op de kaart!

“Je voelt het meteen als je binnenkomt: er zit energie in de tent. Je merkt het aan de manier waarop mensen uit hun ogen kijken en hoe zij zich bewegen en hoe ze met elkaar omgaan.” (citaat uit ‘Kus de visie wakker’, 2010) Om een schoolorganisatie te creëren zoals in bovenstaand citaat heb je een duidelijke visie en identiteit nodig. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle Nederlandse managers vinden dat een visie nodig is voor hun organisatie en meer dan driekwart [...]


Categorie: Onderwijs

Workshop ‘De kracht van het loslaten’

Nieuw ontwikkelde workshop ‘De kracht van het loslaten’ start vandaag officieel. Deze workshop geeft op een ontspannen en soms ludieke manier inzicht in de theorie achter het thema loslaten in management situaties. De workshop wordt ondersteunt met een activiteit die de deelnemers helpt het loslaten in de praktijk toe te passen.


Categorie: Workshops

Samenvatting : Professioneel leren en ontwikkelen

Hierbij een inspectienotitie over de professionele ruimte van de leraar en een samenvatting van het boek van de Vlamingen Dennis en Van Damme. Dit boek heeft als titel: De leraar: Professioneel leren en ontwikkelen.


Categorie: Onderwijs