Tien tips om optimaal profijt te hebben van uw interim manager

Een verandering binnen uw onderneming kan de behoefte aan een externe expert aanwakkkeren. Dit kan het geval zijn als een van uw managers plotseling opstapt of als er zulke grondige reorganisaties nodig zijn. Hoe maakt u optimaal gebruik van uw interim? Die vraag wordt op Management Today beantwoord door Jason Atkinson, directeur van de Interim Management Association, in de vorm van tien tips. 1. Breng uw behoefte in kaart Ga eerst na of u echt een interim manager nodig hebt of dat de vereiste vaardigheden [...]


Categorie: Interim Management

Samenvatting bezuinigingen Passend Onderwijs

Het Infopunt Passend onderwijs heeft in afstemming met OCW de hoofdlijnen van de bezuinigingen Passend onderwijs op een rij gezet. Verdere uitwerkingen worden in september verwacht en zullen dan op de website van Passend Onderwijs worden geplaatst. Download informatie


Categorie: Onderwijs

Mini symposium 16 juni “hoe bereik je de generatie van nu?”

Workshop voor iedereen die in werk of privé te maken heeft met puberende jongeren, Centraal staat het omgaan met de huidige generatie (16 – 25 jaar). Kerndoel van de workshop is bekendheid en herkenbaarheid creëren met de huidige jeugdcultuur. In vogelvlucht van het puberbrein via social media naar praktische handreikingen die direct inzetbaar zijn voor de deelnemers. De workshop kent een aantal items waaronder: – Ontwikkeling van de brein van jongere (puberbrein) – Mobieltjes cultuur, – De consequenties van het eigen gedrag weerspiegelt zich [...]


Categorie: Workshops

VMBO’er voelt zich niet uitgedaagd

18 april 2011 reikte het vmbo-panel van het Landelijk Atie Komitee Scholieren (LAKS) het onderzoek “Vraag het de vmbo’er” uit aan onderwijsminister Marja van Bijsterveldt. Vmbo’ers geven in dit onderzoek aan dat ze hun eigen onderwijs niet uitdagend genoeg vinden. “De excellente vmbo-scholieren worden vaak vergeten, zij vervelen zich nu op school of willen naar het havo. Het vmbo-onderwijs moet veel uitdagender,” aldus LAKS-voorzitter Steven de Jong. Ook blijkt uit het onderzoek dat de scholieren erg ontevreden zijn over het [...]


Categorie: Onderwijs

Module Uitdagend motiveren TSE

Als onderdeel van het Professionaliseringspalet Voortgezet Onderwijs van de Twente School of Education start 28 april 2011 de module ‘Uitdagend Motiveren’. De module ‘Uitdagend Motiveren’ gaat in op actuele dagelijkse praktijksituatie van de deelnemers, docenten uit het voortgezet onderwijs. Eerst kijken we naar de motivatie van de deelnemers voor hun vak en doelgroep. Daar wordt de basis gelegd. Vanuit die basis gaan we in gesprek met de leerling. We dagen uit en spreken de motivatie aan. De nadruk zal liggen [...]


Categorie: Workshops

Coaching van startende schoolleiders is effectief

Als ervaren schoolleiders in het primair onderwijs nieuwe collega’s coachen, raken die sneller ingewerkt waardoor de kans op voortijdig vertrek wordt verkleind. Dat meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Het SBO liet door het centrum voor arbeidsverhoudingen CAOP onderzoek doen naar de effecten en de succesfatoren van coaching door schoolleiders in het primair onderwijs. Het onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van OCW. Uit het onderzoek komt naar voren dat beginnende schoolleiders die worden gecoacht door ervaren collega’s, niet alleen sneller ingewerkt raken, [...]


Categorie: Coaching

Wat meisjes beter doen dan jongens in het HAVO VWO

Johan Coenen, Chistoph Meng en Rolf van der Velde, van de Universiteit van Maastricht schreven een onderzoeksrapport over hoe jongens en meisjes verschillen qua resultaten in de klas in Nederland. Het basisidee is dat jongens niet noodzakelijk slechter presteren maar meisjes net veel sterker omdat het huidige onderwijs en de verwachtingen van de arbeidsmarkt beter aansluiten bij hun manier van studeren en werken. Denk dan aan zelfstandig werken, meer ‘talige’ vakken en het kiezen van profielen. Download informatie


Categorie: Onderwijs

Workshop: “Omgaan met de generatie van nu”

Workshop voor docenten en werkveldbegeleiders uit het (V)MBO waarin het omgaan met de huidige generatie (16 – 25 jaar) centraal staat. Reeds 175 medewerkers uit het werkveld Z&W volgden deze workshop. Kerndoel van de workshop is bekendheid en herkenbaarheid creëren met de huidige jeugdcultuur. Aansluitend praktische handreikingen die direct inzetbaar zijn voor de betrokkenen. De workshop kent een aantal items waaronder: – Ontwikkeling van de jongere uit de doelgroep – Mobieltjes cultuur, – De consequenties van het eigen gedrag weerspiegelt zich op het gedrag van [...]


Categorie: Workshops

Video “De generatie van nu”

Deze video ondersteunt een workshop en presentatie waarin het omgaan met de generatie jongeren van nu centraal staat.


Categorie: Workshops

Workshop: Zijn er wel pubers op het MBO?

Voor de ontwikkeling van het puberbrein gaan we uit van de leeftijdscategorie 10 tot 25 jaar. De ontwikkeling die gekenmerkt wordt door de term ‘puber’ richt zich op de leeftijd van 10 tot 15 á 16 jaar. Echter onze doelgroep, de MBO-student zit in de leeftijdsgroep van 16 tot 25 jaar. We zoomen in op de ontwikkelingen die een belangrijke rol spelen voor de categorie MBO-student. Maar misschien nog veel belangrijker, hoe spelen we als docenten in op deze [...]


Categorie: Workshops