Volgens onze visie op coaching is ieder mens uniek en heeft ieder mens een verlangen en het vermogen om zich te ontwikkelen en te groeien. Dat betekent dat we naar elk individu kijken vanuit verwondering. We werken met onze waarnemeningen en geven die terug. U bepaalt het doel van de coaching, wij ondersteunen het proces.

Wat is uw zelfbeeld?, Waar loopt u echt warm voor?, Wat geeft u vreugde in uw leven of functioneren? Wat ervaart u als knelpunten in uw functioneren?  Wat zou u willen bereiken?  Wat ziet u voor mogelijkheden en belemmeringen om de gewenste resultaten te bereiken?  Welke stappen gaat u zetten, op welke wijze en wanneer?

Allemaal vragen die een waardevol antwoord verdienen. In gesprek met elkaar dagen we u uit in uzelf een kijkje te nemen en op het juiste moment de juiste stappen te zetten. U bepaalt waar het over gaat in het traject.

Het coachingstraject gaat uit van uw verlangen. We kijken naar het heden en de toekomst. We kennen het verschil tussen therapie, counseling, consulting, supervisie en coaching en we passen het laatste toe. We kennen de grenzen van ons vak en nemen onze verantwoordelijkheid daarin.

Een coachingstraject wordt in principe individueel aangegaan. Als gecoachte maakt u vanaf de eerste sessie een reflectieverslag, waarin beschreven wordt wat voor u in de sessie centraal stond en waar u zich van bewust geworden bent. Daarnaast vertelt u in het verslag wat u in de volgende sessie aan de orde wil laten komen.

U neemt initiatief en verantwoordelijkheid over de acties die u heeft afgesproken in te zetten.

Wij hebben ons verbonden aan de ethische gedragscode voor beroepscoaches van de NOBCO.