Coaching van startende schoolleiders is effectief

Als ervaren schoolleiders in het primair onderwijs nieuwe collega’s coachen, raken die sneller ingewerkt waardoor de kans op voortijdig vertrek wordt verkleind. Dat meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Het SBO liet door het centrum voor arbeidsverhoudingen CAOP onderzoek doen naar de effecten en de succesfatoren van coaching door schoolleiders in het primair onderwijs. Het onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van OCW. Uit het onderzoek komt naar voren dat beginnende schoolleiders die worden gecoacht door ervaren collega’s, niet alleen sneller ingewerkt raken, [...]


Categorie: Coaching

Ervaren schoolleiders coachen startende schoolleiders

Goede schoolleiders zijn van groot belang voor het realiseren van goede kwaliteit in de scholen. Echter in het onderwijs dreigt een tekort aan schoolleiders. Al met al een reden om diegene die er voor hebben gekozen te starten als beginnend schoolleider een gedegen start te geven. Door gebruik te maken van dit traject bent u in de gelegenheid om de bestaande expertise uit de eigen organisatie in te zetten en aan te wenden de onervaren schoolleiders te begeleiden bij [...]


Categorie: Coaching

Coaching aftrekbaar van de belasting

“De belastingdienst stelt dat de gemaakte kosten voor outplacement (ook op te vatten als loopbaancoaching, loopbaanadvies & loopbaanbegeleiding) gevoerd kunnen worden onder de post ‘studiekosten/scholingsuitgaven’. De studie of opleiding moet verband hebben met: Een verbetering of verandering van uw financieel-economische positie: Hierbij gaat het om een studie of opleiding waarmee u uw kennis en vaardigheden uitbreidt met het oog op een verbetering of verandering van uw financieel- economische positie in de maatschappij. Aftrek lijkt mogelijk voor de kosten van outplacement, voor zover die voor eigen rekening komen [...]


Categorie: Coaching