The power of teamwork

“Een goed team bestaat niet uit de acht beste maar uit de beste acht”. Werken in teams: Vertrouwen is de hoeksteen van een effectief team. Vertrouw erop dat je collega’s hun werk tijdig en goed doen. Een goed team deelt ervaringen en meningen met de groep en neemt beslissingen op basis van dialoog. Het is van belang dat er naar elkaar geluisterd wordt. Daarnaast ligt de nadruk binnen een team op de samenwerking, niet op competitie. Als team moet men regelmatig [...]


Categorie: Consultancy, Onderwijs