Na een ruime (management)ervaring in diverse organisaties, zowel profit als non-profit en een succesvolle carrière als senior onderwijsadviseur start Marc Franzen in mei 2010 Franzen Coaching & Consultancy.

Al ruim 10 vervult FranzenCC leidinggevende posities in verschillende branches door middel van Interim Management. Vaak in combinatie met projectmanagement of het begeleiden van veranderingstrajecten.

Als specialisatie hebben we het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs . We werken vanuit de visie ‘Motiverend onderwijs voor zowel docenten als leerlingen’. Vooraf wordt een concrete doelstelling en termijn vastgesteld. Door een heldere en doelgerichte manier van communiceren en handelen zullen deze doelstellingen worden gerealiseerd.

De coaching is branche-onafhankelijk en werkt vanuit een model waarin het heden en de toekomst centraal staan. Ook voor de coaching geldt: ‘je kunt de windrichting niet veranderen, wel hoe je de zeilen zet’.

Partners

In de organisatie werk ik samen met de volgende deskundigen:

Ir. Evelien van Dijk, Onderwijskundige en Fytopatholoog

Afgestudeerd aan de Universiteit Wageningen. Gespecialiseerd in curriculumontwikkeling en onderwijsorganisatie.

Dhr. Bart de Grunt

Lid College van Bestuur Mijn Plein, het bevoegde gezag van 22 scholen voor katholiek, protestants christelijk en algemeen bijzonder primair onderwijs in Salland.

  • Gespecialiseerd in organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering, verandertrajecten en schoolmanagement.

Voorheen

  • Rector voortgezet onderwijs, school voor VMBO-T t/m VWO, 1000 leerlingen,
  • Locatiedirecteur van een school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 1200 leerlingen met alle leerwegen van VMBO tot en met een Tweetalig VWO.

 

Karin Slotman

Met Commit Communicatieadvies richt Karin Slotman zich op not-for-profit organisaties en is gespecialiseerd in de onderwijssector. Ze heeft ervaring opgedaan als adviseur, trainer en projectleider. Ze is een gedreven adviseur met veel kennis van interne en externe communicatieprocessen. Met gedegen vakkennis is ze in staat snel de huidige situatie in kaart te brengen, de knelpunten te analyseren en structuur aan te brengen. Het streven is altijd: Kwaliteit!

Sander van Kessel

Directeur van de SBM betrokken bouw & vastgoedmanagers Groep.

SBM Bouwmanagement Groep B.V. richt zich vanuit haar gespecialiseerde werkmaatschappijen op het gehele huisvestingsvraagstuk van initiatief tot en met beheer op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

In de werkmaatschappijen zijn vertegenwoordigd de disciplines ontwikkeling en realisatie, vastgoedbeheer en -management, en beheer en ontwikkeling van gebouwgebonden installaties.
Vanuit de visies “(ver)bouwen is beheren” en “vastgoed als lust, niet als last” worden  huisvestingsvraagstukken integraal benaderd vanuit een bedrijfskundige insteek. Dit betekent dat in de visie van SBM de huisvesting ten dienste staat van het primair proces. Naast gehele processen wordt SBM ook vaak ingehuurd voor gespecialiseerde deelopdrachten.