The power of teamwork

“Een goed team bestaat niet uit de acht beste maar uit de beste acht”. Werken in teams: Vertrouwen is de hoeksteen van een effectief team. Vertrouw erop dat je collega’s hun werk tijdig en goed doen. Een goed team deelt ervaringen en meningen met de groep en neemt beslissingen op basis van dialoog. Het is van belang dat er naar elkaar geluisterd wordt. Daarnaast ligt de nadruk binnen een team op de samenwerking, niet op competitie. Als team moet men regelmatig [...]


Categorie: Consultancy, Onderwijs

Blijven ontwikkelen met de groeimindset (Growth Mindset) TED t

In deze TED-presentatie vertelt Carol Dweck, professor op Stanford University, over haar onderzoek over de groeimindset. De groeimindset is het idee dat je je capaciteiten kunt ontwikkelen door inspanning en goede strategieën. In haar presentatie gaat Carol Dweck in op interessant nieuw onderzoek dat laat zien hoe kinderen op scholen uit achterstandsbuurten hun voordeel hebben gedaan met het aanleren van een groeimindset.


Categorie: Onderwijs

Zes werkende strategieën in het onderwijs

Er is een nieuw – vrij vernietigend – verslag door de Amerikaanse Nationale Raad voor Docentkwaliteit over de lesboeken die gebruikt worden om leraren op te leiden in de Verenigde Staten. De essentie van het rapport: de schoolboeken leren docenten niet wat ze moeten weten. Maar nog interessanter is dat de onderzoekers zich gericht hebben op 6 bewezen strategieën die werken (die vaak niet worden genoemd of slechts kort in de leerboeken worden onderzocht).Wat zijn die 6 strategieën en heb [...]


Categorie: Onderwijs

Activerende didactiek in het VMBO

In een speciale editie van Sardes vond ik een interessant artikel over activerende didactiek in het VMBO. Misschien wel de meest belangrijke doelgroep als het gaat om aanpassen van de didactiek op de leerlingen. Zonder te willen generaliseren stellen we vast; “De” VMBO leerling staat er nu eenmaal niet om bekend dat zij een hoge mate van intrinsieke motivatie hebben om alle lessen te volgen en met name de lessen waarbij een grote of lange spanningsboog een vereiste is. [...]


Categorie: Onderwijs

Dienend leiderschap

Dienend leiderschap in een compilatie van Mathieu Weggeman. In deze video heeft de samensteller de essentie goed weten te raken. negen en een halve minuut reflectie voor leidinggevenden


Categorie: Onderwijs

Onderwijstrends 2013

1.Devices in de klas Het is niet meer de vraag of scholen ICT-toepassingen in de klas gaan gebruiken, maar hoe ze dat doen. De laptop, tablet of smartphone is steeds vaker aanwezig in het klaslokaal en docenten worden steeds meer uitgedaagd hun manier van lesgeven hier op aan te passen. 2.Flip je klas! De ‘geflipte klas’ is relatief nieuw in het Nederlandse onderwijs. Leerlingen maken zelf keuzes in hun leerproces en docenten filmen hun eigen lessen. In 2013 durven steeds meer docenten het klassikaal [...]


Categorie: Onderwijs

Schoolverlaters adviseren over schooluitval

Om schooluitval te voorkomen, moet de organisatie van scholen platter. Docenten moeten meer aansluiting hebben bij de leefwereld van leerlingen. Ook moeten studenten hun docenten kunnen evalueren en zouden er consequenties moeten worden verbonden aan functioneringsgesprekken. Dat zeggen 12 jongeren uit Rotterdam-Zuid in het advies ‘Zie me dan, hoor me dan’, dat ze vrijdagmiddag aanbieden aan onderwijswethouder Korrie Louwes. ,,We weten dat er al veel gebeurt om schooluitval te voorkomen. Maar daar zijn jongeren zelf nooit bij betrokken”, zeggen de opstellers. [...]


Categorie: Onderwijs

VMBO’er elke dag 3,5 uur online op telefoon

Vmbo-leerlingen tussen 12 en 16 jaar internetten gemiddeld 3,5 uur per dag op hun mobiele telefoon. Ze besteden die tijd vooral aan YouTube en WhatsApp. Op de computer internetten deze jongeren gemiddeld 2,8 uur per dag. Dat blijkt uit onderzoek van Dialogic in opdracht van de organisatie van de Week van de Mediawijsheid. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing nam het onderzoek, waarvoor Dialogic 541 vmbo-leerlingen ondervroeg, vrijdag in ontvangst in Hilversum tijdens de aftrap van de themaweek. Volgens het onderzoek gaan jongeren op [...]


Categorie: Onderwijs

Nieuw boek over Puberbrein

Eveline Crone schreef een nieuw boek over het inzicht in de puberbrein, Inzicht in Puberbrein nuttig voor de ouders en de school! Wat gaat er om in hoofden van pubers? Meer inzicht in hersenontwikkeling moet tot meer begrip leiden. Laat opstaan, rondhangen in plaats van huiswerk maken en risicogedrag. Ouders met kinderen in de puberleeftijd zullen dit beeld ongetwijfeld herkennen. Eveline Crone, hoogleraar cognitieve ontwikkelingspsychologie en auteur van Het Puberende Brein, wil meer inzicht geven in wat er in de hoofden van pubers omgaat. [...]


Categorie: Geen categorie

Fietsen voor join4energy

Sponsor De Challenge Stichting Join4Energy zet zich in om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. Met dit geld wordt het onderzoek naar deze ziekte gesteund. Zonder dit geld is er geen hoop op een medicijn en zonder dit medicijn overlijdt 70% van alle kinderen met deze ziekte voor hun 18e levensjaar. Join4Energy organiseert jaarlijks de Mont Ventoux Challenge. Tijdens dit weekend proberen zo veel mogelijk deelnemers de Mont Ventoux op de fiets te beklimmen. Join4Energy biedt de deelnemers [...]


Categorie: Geen categorie