We zijn met name deskundig op het gebied van beroepsonderwijs. VMBO en MBO zijn onze ervarings- en specialisatiegebieden. Samen met u formuleren en realiseren we haalbare doestellingen.

Onderwijs en Organisatie

In de afgelopen jaren heeft onze deskundigheid zich met name op het gebied van het beroepsonderwijs  ontwikkeld. VMBO en MBO zijn onze ervarings- en specialisatiegebieden. Of het nu gaat om onderwijskundig advies of organisatieadvies, eindtermen of kwalificatiedossiers, we kennen deze markt van binnenuit.

We denken met u na over de juiste interventies binnen uw organisatie. We kijken naar uw wensen en doelstellingen en formuleren gezamenlijk haalbare resultaten.

Onze kernactiviteiten richten zich op:

Onderwijsadvies en organisatieadvies

 • implementatie van actuele en nieuwe vormen van leren
 • implementatie van de nieuwe VMBO examenprogramma’s
 • begeleiding bij het vaststellen van de keuzedelen bij de profieldelen
 • begeleiding bij trajecten m.b.t. focus op vakmanschap
 • begeleiding van verandertrajecten
 • coaching en training van (opleidingskundige) professionals en docenten
 • coaching en begeleiding van (startende) directieleden en teamleiders

Ontwerp en ontwikkeling

 • ontwerp van leertrajecten en curricula op maat
 • begeleiding bij de ontwikkeling van leermiddelen en toetsen
 • begeleiding van ontwerp- en ontwikkeltrajecten
 • ontwikkeling van beroepsgerichte programma’s volgens de nieuwe VMBO examenstructuur