Wat meisjes beter doen dan jongens in het HAVO VWO

Johan Coenen, Chistoph Meng en Rolf van der Velde, van de Universiteit van Maastricht schreven een onderzoeksrapport over hoe jongens en meisjes verschillen qua resultaten in de klas in Nederland. Het basisidee is dat jongens niet noodzakelijk slechter presteren maar meisjes net veel sterker omdat het huidige onderwijs en de verwachtingen van de arbeidsmarkt beter aansluiten bij hun manier van studeren en werken. Denk dan aan zelfstandig werken, meer ‘talige’ vakken en het kiezen van profielen. Download informatie


Categorie: Onderwijs

Toezicht op zwakke en zeer zwakke scholen? Zo werkt het

Deze brochure beschrijft de manier waarop de Inspectie van het Onderwijs omgaat met scholen die als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ zijn beoordeeld. Onder ‘scholen’ worden hier zowel basisscholen verstaan als speciale basisscholen, onderwijssoorten (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) van scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Over het algemeen bieden Nederlandse scholen onderwijs van voldoende kwaliteit. De inspectie kan echter tot de conclusie komen dat de kwaliteit van het onderwijs aan de onderzochte school of onderwijssoort onder het [...]


Categorie: Onderwijs

Resultaten Pisa onderzoek bekend

In Nederland doen de laatste resultaten van het Pisa onderzoek veel stof opwaaien. De minister reageert ad-hoc en over de ranking zijn verschillende ideeën. Belangrijker is, wat kunnen wij als onderwijsmensen voor conclusies trekken en wat leren we hier uit over onze dagelijkse situatie. Wat kunnen wij hier vandaag al aan doen? Download hier de resultaten en oordeel zelf volg de link voor een samenvatting van het rapport (Engels) Download resultaten


Categorie: Onderwijs

Basislijst schooltaalwoorden VMBO beschikbaar

In het kader van de gemeentelijk taalbeleid, heeft ITTA (UVa) in opdracht van DMO afdeling Onderwijs een Basislijst Schooltaalwoorden VMBO ontwikkeld. De Basislijst Schooltaalwoorden bevat een selectie van 1600 schooltaalwoorden en is opgedeeld in 7 schoolvakken. Uitgangspunt is dat als aparte aandacht wordt besteed aan deze schooltaalwoorden in de brugklas, cq. onderbouw van het VMBO, leerlingen de lesstof van deze vakken beter kunnen begrijpen en zo tot een groter leersucces komen.


Categorie: Onderwijs

Met een concrete visie uw school nadrukkelijk op de kaart!

“Je voelt het meteen als je binnenkomt: er zit energie in de tent. Je merkt het aan de manier waarop mensen uit hun ogen kijken en hoe zij zich bewegen en hoe ze met elkaar omgaan.” (citaat uit ‘Kus de visie wakker’, 2010) Om een schoolorganisatie te creëren zoals in bovenstaand citaat heb je een duidelijke visie en identiteit nodig. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle Nederlandse managers vinden dat een visie nodig is voor hun organisatie en meer dan driekwart [...]


Categorie: Onderwijs

Samenvatting : Professioneel leren en ontwikkelen

Hierbij een inspectienotitie over de professionele ruimte van de leraar en een samenvatting van het boek van de Vlamingen Dennis en Van Damme. Dit boek heeft als titel: De leraar: Professioneel leren en ontwikkelen.


Categorie: Onderwijs